Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Chính sách chất lượng

Với mục tiêu cốt lõi là bảo vệ môi trường sống, các công nghệ của Parker đang không ngừng đáp ứng nhu cầu tạo ra nguồn năng lượng sạch và hiệu quả của nhân loại.

Từ lâu Parker nhận thức được mối liên hệ giữa sự bền vững của công ty với các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội. Trong nỗ lực phát triển bền vững, chúng tôi chú trọng hầu hết vào phúc lợi nhân viên, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và thực thi trách nhiệm xã hội với các cộng đồng liên quan.

Chúng tôi chú trọng mạnh mẽ vào phúc lợi nhân viên thông qua các chương trình sức khỏe, an toàn và điều kiện sống của nhân viên cũng như cam kết xây dựng môi trường làm việc hòa hợp, gắn kết và chủ động trao quyền.

Chúng tôi chủ động hạn chế sử dụng tài nguyên và tạo ra các tác động môi trường đáng kể thông qua việc phát triển và cung cấp các công nghệ hạn chế sử dụng tài nguyên trong quá trình ứng dụng.

Chúng tôi đã hỗ trợ và đầu tư vào các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động với nhận thức rằng thành công của các cộng đồng này đóng vai trò thiết yếu trong thành công của chúng tôi, rằng đây là một hành trình mà chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển các lĩnh vực đồng thời thực thi minh bạch trong mọi nỗ lực hoạt động.

Tags: