Chat Facebook

So sánh sản phẩm
Báo cáo bền vững 2019

Báo cáo bền vững 2019

Với những sáng kiến địa phương độc đáo nhằm giúp củng cố cộng đồng, bảo tồn tài nguyên và tạo ra tác động tích cực đến môi trường địa phương, Báo cáo Bền vững mới nhất đã thể hiện cách những thành viên trong các nhóm trên khắp thế giới đang thực hiện mục đích chung của Parker: Tạo ra những đột phá về kỹ thuật, để từ đó tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn.